Phân tích cặp GBPJPY ngày 4/8
Phân tích cặp GBPJPY ngày 4/8
04/08/2020

Phân tích GBPJPY ngày 4/8 + Thông tin Ngân hàng TW Anh được dự kiến sẽ không thay đổi lãi suất BoE sẽ làm sáng…