Nhận định EUR/USD ngày 13/10
Nhận định EUR/USD ngày 13/10
13/10/2020

Các nhà đầu tư đang ở trong chế độ thận trọng trong bối cảnh chính trị bất ổn dai dẳng. Do đó, EUR / USD…