Đánh giá sàn XTB mới nhất 2020
Đánh giá sàn XTB mới nhất 2020
13/11/2019

Tổng quan sàn và thông tin pháp lý XTB là viết tắt của X-Trade Brokers, là một trong những nhà môi giới ngoại hối, CFD…