Tìm hiểu về phí qua đêm Exness
Tìm hiểu về phí qua đêm Exness
21/06/2021

Khi giao dịch tại sàn Exness, ngoài phí spread và phí commission, trader cũng cần phải nắm rõ phí qua đêm – swap. Bản chất…